Režím dňa

Malá trieda (Chrobačikovia)

06.30 – 08.10 – otvorenie, príchod detí, hry a činností podľa záujmu detí

08.10 – 08.30 – ranná rozcvička (zdravotné cvičenia, rušná časť,motivačné cvičenia s riekankami, piesňami, hrami a nenásilným precvičovaním celého tela, relaxácia, dychové cvičenia, oddychové cvičenia…)

08.30 – 09.00 – hygiena, DESIATA

09.00 – 09.10 – osobná hygiena, používanie nočníkov,wc

09.10 – 09.25 – ranný kruh, vyjadrenie pocitov dieťaťa formou hrových činností ( kto sa dnes ráno pekne vyspinkal zatlieska rúčkami, kto je veselý zadupe nohami…)

09.25 – 09.50 – edukačné aktivity (zamerané na rozvoj myslenia, reči, citov, pamäti, fantázie, jemnej a hrubej motoriky – odzrkadľujúcich sa v zručnostiach,  schopnostiach a vedomostiach dieťaťa.)

09.50 – 10.00 –  osobná hygiena, používanie nočníkov, wc, príprava detí na pobyt vonku, prezliekanie

10.00 – 10.45 – pobyt vonku

10.45 – 11.00 – osobná hygiena

11.00 – 11.30 – OBED

11.30 – 11.40 – osobná hygiena. prezliekanie do pyžamiek

11.40 – 14.10 – spánok (čítanie rozprávok, relaxačná hudba, uspávanie podľa individuálnych potrieb)

14.10 – 14.35 – prezliekanie detí, hygiena

14.35 – 15.00 – OLOVRANT

15.00 – 15.15 – osobná hygiena, používanie nočníkov, wc

15.15 – 17.00 – hrové činnosti, aktivity detí podľa záujmu,v prípade priaznivého počasia pobyt vonku, odchod domov

 

Angličtina zahrnutá v dennom režime detí 1 krát do týždňa, taktiež hudobné, pohybové, výtvarné činnosti.

Škôlkári (Slniečka)

06.30 – 08.10 – otvorenie, príchod detí, edukačné aktivity, hry a činností podľa záujmu detí

08.10 – 08.30 – ranná rozcvička ( zdravotné cvičenia, rušná časť, motivačné cvičenia s riekankami, piesňami a hrami a precvičovaním celého tela, dychové cvičenia, relaxačná časť, chvíľa meditácie)

08.30 – 08.35 – osobná hygiena

08.35 – 09.00 – DESIATA + ovocie

09.00 – 09.10 – osobná hygiena

09.10 – 09:30 – ranný kruh, vyjadrenie pocitov dieťaťa formou hrových činností (kto sa dnes ráno pekne vyspal zatlieska rukami, kto je veselý zadupe nohami..)

09.30 – 10.00 – edukačné aktivity (zamerané na rozvoj reči, myslenia, citov, pamäti, fantázie, jemnej a hrubej motoriky…)

10:00 – 10.10 –  osobná hygiena, príprava detí na pobyt vonku, prezliekanie

10.10 – 11.20 – pobyt vonku (prechádzky, pobyt na dvore, športové hry na štadióne…)

11.20 – 11.30 – osobná hygiena, prezliekanie

11.30 – 12.00 – OBED

12.00 – 12.10 – osobná hygiena, prezliekanie do pyžamiek, umývanie zúbkov

12.10 – 14.00 – spánok (čítanie rozprávok, relaxačná hudba, uspávanie podľa individuálnych potrieb)

14.00 – 14.30 – prezliekanie detí, hygiena

14.30 – 15.00 – OLOVRANT

15.00 – 15.10 – osobná hygiena

15.10 – 17.00 – hrové činnosti, aktivity detí podľa záujmu, edukačné aktivity, v prípade priaznivého počasia pobyt vonku, odchod domov

 

Angličtina zahrnutá v dennom režime škôlkárov 2 krát do týždňa + dopravná výchova 1 krát do týždňa 🙂