Naše aktivity

Korčuliarsky výcvik

Každoročne organizujeme korčuliarsky výcvik pre predškolákov z našej materskej školy, ktorým sa venujú profesionálni tréneri. Tréning predškolákov je jeden celý týždeň (5 dní), počas ktorých sa naučia stáť na korčuliach, korčuľovať a skvelé výsledky vidno vždy posledný deň, kedy väčšina korčuľuje bez akýchkoľvek pomôcok.

 

Lyžiarsky výcvik

Každoročne organizujeme lyžiarsky výcvik, ktorý má u detí obrovský úspech. Každý rok nás prekvapujú, ako rýchlo sa dokážu učiť už v predškolskom veku a na konci týždňa zvládnuť zlyžovať celý svah a to vďaka skvelým a trpezlivým inštruktorom, ktorí sa im s láskou venujú a dodajú im aj správnu motiváciu a odvahu.

 

Plavecký výcvik

Každoročne organizujeme plavecký výcvik pre naše deti s kvalifikovanými inštruktormi plávania. Deti sa rýchlo učia, napredujú a tešia sa z nových pokrokov.  

Škola v prírode

Deti veľa času travia von, vedieme ich láske k prírode, k všetkému živému. Mávajú dni, kedy ich vzdelávací proces prebieha v neďalekom lese, objavujú čaro prírody, učia sa starať o zvieratká v zime, taktiež aj počas roka, neznečisťovať prírodu, separovať odpad a mať úctu k matke prírode. Environmentálna výchova je súčasťou nášho vzdelávacieho programu ZDRAVÁ ŠKOLA.

 

Logopédia

Logopedická a špeciálno – pedagogická starostlivosť počas celého roka so Súkromným logopedickým centrom a pani logopedičkou Mgr. Janou Uhliarikovou.
Skupinové cvičenia priamo v škôlke raz do mesiaca. Individuálne cvičenia podľa potreby s každým dieťaťom, prípadne aj rodičom. 
Pravidelné informovanie o pokrokoch dieťaťa. V škôlke je vyčlenené aj logopedické okienko, kde sú vždy uvedené najnovšie informácie o logopédii.

 

"Dajme spolu gól"

Zapojili sme sa do tohto skvelého projektu, pretože budovanie pohybu a športu je pre deti nesmierne dôležité. Deti v sprievode pani učiteliek a pod dohľadom trénerov majú pripravené rôzne športové stanovištia, ktoré prekonávajú, ďalej hrajú futbal, učia sa správne narábať s loptou, nasledovať trénerové pokyny. Za nepriaznivého počasia sa tieto aktivity premiestňujú do ZŠ Komenského (telocvičňa), kde pokračujú raz do týždňa.

 

Bábkové divadlo

2x do roka profesionálne bábkové divadlo v našej materskej škole vždy na aktuálne témy a v cene školného.

 

Vlastná záhradka

V našej škôlke máme aj vlastnú záhradku, bylinky, kvety o ktoré sa staráme. Pestujeme zeleninu, máme ovocné stromy, kríky a taktiež hrozno. Vedieme deti k tomu, aby konzumovali čo najzdravšie a vedeli odkiaľ to najzdravšie pochádza a tiež sa vedieť postarať, pripraviť záhradku, poliať kvety, zasadiť, spolupracovať v úctivej komunite ostatných.

 

Cyklo dni

V rámci našej zdravej škôlky organizujeme aj cyklo dni a nabádame detí viac času tráviť športom a preto počas týchto dní si prinesieme z domu bicykle, kolobežky a za pomoci pripravených prekážok na cyklo chodníku sa ich učíme obchádzať, riadiť sa dopravnými predpismi, pretože aj dopravná výchova je súčasťou nášho vzdelávacieho programu, ktorému sa venujeme aj v našej MŠ.

 

Krúžky s CVČ

V našej škôlke realizujeme aj krúžky v spolupráci s Centrom voľného času v Námestove. Krúžky tanečníčkovia, jumping kids, angličtina hrou, šikovníček. Vždy v čase spánku pre deti, ktoré už nespávajú. Vek od 4 rokov.

 

Narodeninové oslavy

V našej škôlke uskutočňujeme aj narodeninové, meninové oslavy, kde rodičia môžu deťom priniesť tortu, uprednostňujeme zdravé ovocné oslavy bez sladkostí. Deti spoločne zaspievajú kamarátovi, zatlieskajú, zagratulujú, zatancujú si a spoločne si užijú jeho deň. Každé dieťa si od nás vždy odnesie aj narodeninový darček.

 

Zažitkové učenie

Deti sa veľa učia formou zážitkového učenia. Čo si zažijú, najviac si uchovajú a tak každé učivo sa vždy snažíme prepojiť so zážitkom. Deti spoznávajú aj skutočné zvieratká, starajú sa o rybky v aqáriu, navštevujú koníky, navštívili sme aj sokoliarov, rôzne povolania a remeslá vidia, zažívajú a môžu si vyskúšať aj reálne. Navštevujeme policajtov, hasičov, rôzne ďalšie povolania, kde môžu pochopiť súvislosti s učivom.

 

Akcie

V našej MŠ mávame každý rok rôzne akcie pre rodičov a detí. Organizujeme besiedku pre starých rodičov, vianočnú besiedku, fašiangový karneval, deň matiek a toto vystúpenie je každý rok v Kultúrnom dome v Námestove, kde sa aj my zapájame s našim programom. Ďalej deň detí, deň ockov, rozlúčka s predškolákmi, rôzne tvorivé dielne, besedy pre rodičov atď…