O našom Rozprávkove

10 rokov s vami

Sme prvá Súkromná materská škola s montessori pedagogikou, angličtinou, športovou výchovou,zdravou stravou, vlastnou kuchyňou v Námestove. Náš vznik je 4.6.2012. Naše Rozprávkovo je zaradené rozhodnutím Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR do siete škôl a školských zariadení a začalo svoju činnosť v septembri 2013.

Náš cieľ

Zmyslom našej práce je vytvoriť škôlku/jasle, do ktorej deti chodia s radosťou, kde učitelia sú kamrátmi detí, ale zároveň rešpektujú hranice medzi nimi, kde sa rešpektuje osobnosť, sloboda a dôstojnosť dieťaťa, kde sa dieťa spontánne rozvíja v láskyplnom a podnetnom prostredí. Iba takto dokážu deti zo seba vydať to najlepšie čo v nich je. Nie tlakom a hrozbami, ale láskou a pochopením.

Cenník

Zobraziť >

Režim dňa

Zobraziť >

Strava

Zobraziť >

Adaptačný pobyt

Zobraziť >

Anglický jazyk

Zobraziť >

Naše aktivity

Zobraziť >